Wat is spermadonatie

Wat is spermadonatie?

In Spanje mag spermadonatie alleen op onbaatzuchtige en anonieme wijze plaatsvinden. Bij spermadonoren gaat het om jonge mannen die eerst strenge medische en psychologische onderzoeken ondergaan. Slechts 10% van de kandidaten wordt uiteindelijk als donor toegelaten

Het anonieme karakter van de donatie, impliceert dat noch de ontvangster, noch haar kind, de donor ooit zullen leren kennen. Clinica Eugin heeft een wettelijke verantwoordelijkheid om de juiste donor te kiezen die het beste bij de vrouw of het paar past.

Er zijn twee zeer verschillende gevallen die voor donatie in aanmerking kunnen komen:

  1. Vrouwen zonder een mannelijke partner.
  2. Vrouwen met mannelijke partner, maar van wie om ongeacht welke reden het sperma niet geschikt is.

De toegepaste technieken zijn: Kkunstmatige Inseminatie met donorsperma, en In-Vitro Fertilisatie met donorsperma.

Wat is kunstmatige voortplanting?
Laatste actualisering: oktober, 2015
Uw eerste visite is gratis als u vóór 31 oktober een afspraak maakt.