Dankzij de technieken voor het invriezen van eicellen door middel van vitrificatie, is het mogelijk uw eicellen te bewaren. Deze eicellen behouden hun huidige kenmerken tot het moment dat u ze wilt gebruiken.

Er zijn twee belangrijke redenen om deze techniek toe te passen:

Om sociale redenen

Vruchtbaarheid neemt in de loop van de jaren op natuurlijke wijze af. Dankzij het invriezen van de eicellen kunt u de geleidelijke afname van hun voortplantingscapaciteit een halt toeroepen.
Clínica EUGIN heeft een speciale dienst Vruchtbaarheidsbehoud, die u kunt raadplegen op Timefreeze.

Op medische indicatie

Bepaalde behandelingen kunnen onherroepelijk een weerslag hebben op de huidige vruchtbaarheid van de eierstokken van een vrouw. De behandelend arts moet beoordelen of het zinvol is om deze techniek toe te passen.

Er zijn verschillende ziekten die de toekomst van het voortplantingsvermogen van een vrouw in gevaar kunnen brengen: neoplastische aandoeningen, endometriose, auto-immuunziekten of zelfs operaties met betrekking tot goedaardige aandoeningen die de vruchtbaarheid kunnen verminderen en het daarom moeilijk of onmogelijk maken om in de toekomst kinderen te krijgen.

Al deze ziekten kunnen dankzij de allerlaatste ontwikkelingen steeds beter worden behandeld, waardoor steeds meer vrouwen genezen.

Hoewel neoplasies zich gewoonlijk op oudere leeftijd ontwikkelen, is ook het aantal kinderen, jongeren en jongvolwassenen met deze aandoening, niet te verwaarlozen. Voor vrouwen in de vruchtbare leeftijd of zelfs daarvoor, kunnen behandelingen die nodig zijn om de ziekte te genezen (chirurgie, chemotherapie, bestralingstherapie of sommige immunosuppressieve behandelingen) hun vermogen om kinderen te krijgen schaden of zelfs helemaal vernietigen.

Als bij een vrouw een ziekte wordt gediagnosticeerd, is haar eerste gedachte natuurlijk genezen. Maar wij gezondheidswerkers mogen natuurlijk niet uit het oog verliezen dat deze vrouwen, wanneer het hun gezondheidsprobleem eenmaal is overwonnen, waarschijnlijk nog kinderen willen krijgen.

De eierstokken zijn een gevoelig orgaan en kunnen door behandeling met bepaalde medicatie – met name gebruikt in de oncologie – beschadigd raken. Dergelijke medicatie kan functiestoornissen van de eierstokken veroorzaken, zodat er bijv. geen eisprong plaatsvindt en zij het vermogen verliezen om na bevruchting een gezond kind te ontwikkelen.

Verschillende medische genootschappen hebben werkrichtlijnen voor deze ziekten opgesteld. Hierin wordt onder andere aanbevolen om de patiënte in te lichten over alle mogelijkheden die zij tegenwoordig tot haar beschikking heeft om haar vruchtbaarheid te behouden.

Een van de meest beproefde technieken voor vruchtbaarheidsbehoud is eicelvitrificatie. Hierdoor kunnen vrouwen na genezing met hun eigen eicellen een zwangerschap bewerkstelligen.

Bij deze methode wordt de ontwikkeling van verscheidene follikels gestimuleerd om vervolgens onder narcose meerdere eicellen af te zuigen. Deze eicellen worden vervolgens gevitrificeerd en onveranderd bewaard totdat de patiënte de behandeling van haar ziekte met succes heeft afgerond en besluit werk te maken van haar kinderwens.

In het geval van vrouwen boven de 40 jaar, moet elk geval afzonderlijk worden beoordeeld. Deze vrouwen moeten zich altijd medisch laten adviseren en duidelijk geïnformeerd worden met het oog op hun leeftijd en de toestand van hun eierstokken.

De medicatie voor ovariële stimulatie moet op de specifieke behoeften van de desbetreffende vrouw worden afgestemd, bijv. in het geval van borstkanker waar de behandeling de oestrogeenspiegel tot een minimum reduceert.

In dergelijke gevallen is het belangrijk snel te handelen. Omdat wij in Clínica EUGIN ons ten volle bewust waren van het belang hiervan, hebben wij een speciaal protocol ontwikkeld. Zo kunnen we als het gaat om vruchtbaarheidsbehoud onmiddellijk met de behandeling beginnen.


Ik wens gelijk geholpen te worden om (mogelijk) mijn vruchtbaarheid te behouden op medische indicatie

Belangrijk

Indien u al geregistreerd bent en u al over een patiëntennummer beschikt vragen we u om u vraag via uw Privée Zone te sturen.

De website van Eugin maakt gebruik van hetzelfde HTTPS veiligheids- en vertrouwelijkheidsprotocol als uw bank. De vertrouwelijkheid van uw communicatie is gewaarborgd en uw data worden op veilige en automatische wijze versleuteld.

This field is required

Voer een geldig e-mailadres in

This field is required

* De met een * aangeduide velden zijn verplicht

Wordt verwerkt...