Vruchtbaarheid en onvruchtbaarheid

Meest bezocht

 • Samenvatting van Spaanse wetgeving over eiceldonatie

  Behalve Koninklijk Besluit 412/96 over verplichte onderzoeksprotocollen voor donoren, regelt de Spaanse Wet 14/2006 van 26 mei 2006 betreffende Kunstmatige Voortplantingstechnieken ook enkele aangelegenheden die voor ons van belang zijn: Ontvangster In Spanje kan iedere vrouw ouder dan 18 jaar met volledige handelingsbekwaamheid, ontvangster of gebruikster van de in deze Wet geregelde technieken zijn, mits […]

 • Ontvangsters en donoren van eicellen

  Ontvangsters van eicellen Iedere patiënte die eicellen van een andere vrouw nodig heeft omdat zij geen eicellen heeft of omdat haar eigen eicellen door een afwijking niet in staat zijn bevrucht te raken, is voor ons een ontvangsters van eicellen. De vrouwen die hun toevlucht tot deze techniek nemen, vallen uiteen in twee grote groepen: […]

 • Eiceldonatie

  Hoe gaat eiceldonatie in zijn werk? Onder eiceldonatie wordt verstaan het anoniem en belangeloos beschikbaar stellen van de eigen eicellen aan een andere vrouw, om haar te helpen haar kinderwens in vervulling te laten gaan. Het programma EUDONA is een privé-initiatief dat vrouwen die hun eicellen willen doneren hierbij wil helpen, zodat deze eicellen gebruikt […]

 • Voortplantingsfysiologie

  De voortplantingsfysiologie bij de vrouw Vrouwelijke gameten (eicellen) worden in een cyclus van 28 dagen in de eierstokken aangemaakt. Dit is een complex proces dat wordt gereguleerd door LH- en FSH-hormonen die door de hypofyse worden afgescheiden. Nog vóór de embryonale ontwikkelingsfase van de vrouw en nog vóór haar geboorte, verplaatsen vrouwelijke oerkiemcellen, de zogeheten […]

 • Gynaecologische endoscopie

  De gynaecologische endoscopie is een chirurgische discipline die gebruik maakt van optische instrumenten die speciaal werden ontworpen om veelvoorkomende stoornissen en aandoeningen bij de vrouw te helpen diagnosticeren, zoals bijvoorbeeld het geval is bij bepaalde oorzaken van onvruchtbaarheid, vaginaal bloedverlies of endometriumpoliepen. Gynaecologische endoscopie maakt hiervoor gebruik van hysteroscopie en laparoscopie. De gynaecologische endoscopie zoals […]

 • Hoe gaat een fertilisatiebehandeling met donoreicellen in zijn werk?

  De fertilisatiebehandeling met eiceldonatie is een medisch begeleide voortplantingstechniek waarbij een vrouw (de donor) enkele van haar eicellen aan een andere vrouw (de ontvangster) afstaat. Bevruchting van deze eicellen met zaadcellen van de partner leidt tot de vorming van één of meerdere embryo’s die vervolgens in de baarmoeder van de ontvangster worden teruggeplaatst of, als […]

 • In-vitrofertilisatie voor paren die niet in Barcelona wonen

  De IVF-ICSI cyclus wordt gelijktijdig en in samenwerking uitgevoerd door de gynaecoloog of echografist in de woonomgeving van het paar en Clinica EUGIN. A. Beslissings- en planningsfase van de techniek Deze fase bestaat uit een consult om de situatie te beoordelen en de toe te passen techniek te bevestigen (IVF of IVF-ICSI). Als een persoonlijke […]

 • Kan men vóór de zwangerschap aandoeningen van de foetus diagnosticeren?

  Met Pre-implantatie Genetische Diagnostiek (PGD) kunnen genetische afwijkingen van de embryo’s vóór terugplaatsing in de baarmoeder worden opgespoord. Bij sommige paren wordt deze techniek aanbevolen om het overdrachtsrisico van een bepaalde aandoening of genetische afwijking te voorkomen. PGD wordt altijd toegepast als aanvulling op een in-vitrofertilisatie (IVF), om embryo’s zonder een bepaalde genetisch afwijking te […]

 • Kunstmatige inseminatie voor paren die niet in Barcelona wonen

  Er zijn verschillende centra voor kunstmatige voortplanting, maar er zijn maar weinig met de ervaring en de gestandaardiseerde zorgprocedures die nodig zijn voor patiënten die niet in de buurt van het fertiliteitscentrum zelf wonen. In Barcelona, was Clinica EUGIN een voorloper op het gebied van de ontwikkeling en verspreiding van de protocollen voor de coördinatie […]

Uw eerste visite is gratis als u vóór 31 oktober een afspraak maakt.