Uw mening is onze reden van bestaan. Wij in EUGIN willen dat u zich op uw gemak voelt en alleen u kunt ons helpen om dit te bereiken. Daarom vragen wij al onze patiënten om de tevredenheidsenquête in te vullen. Daarin kunt u alle fases van uw behandeling beoordelen.


Deze beoordeling is van fundamenteel belang voor ons: de meningen en suggesties van onze patiënten worden in detail geanalyseerd door de Kwaliteitscommissie. In de vergaderingen van deze commissie wordt de mate van tevredenheid van onze patiënten, hun klachten en suggesties uitvoerig geanalyseerd om snel te kunnen reageren en steeds nieuwe verbeteringen door te kunnen voeren.

Zo hebben wij ontdekt dat onze patiënten de meeste waarde hechten aan de persoonlijke omgang en begeleiding door ons hele team en aan de discretie tijdens het hele proces. In de meeste gevallen raden onze patiënten onze kliniek aan hun kennissen aan. En dát is waar we het voor doen.

Bijhouden wat onze patiënten van de uitvoering van hun wensen denken, helpt ons tevens bij de naleving van de eisen van de ISO 9001 – een internationale kwaliteitsrichtlijn op vrijwillige basis, waarbij Eugin sinds 2005 is aangesloten.

Help ons steeds beter te worden

Laatste Actualisering: juni 2017