Time-lapse embryo Imaging

Time-lapse embryo Imaging

Met de time-lapse technologie kunt u de volledige sequentie van de embryo-ontwikkeling vóór terugplaatsing in beeld brengen.

Deze innovatieve techniek biedt aanstaande ouders de mogelijkheid om de eerste uren van het leven van het embryo te observeren.
Deze observatie gebeurt op afstand. Het embryo hoeft hiervoor op geen enkel moment uit de kweekkast gehaald te worden.
OP AANVRAAG KAN DIT TIJDENS ALLE IN-VITRO FERTILISATIECYCLI
Er worden verschillende oöcyten geïnsemineerd om de kans op zwangerschap te vergroten.
Een cel met twee pronuclei wordt gevormd: één mannelijke en een vrouwelijke.
Deze deelt zich in twee cellen met elk een eigen kern.
Deze deelt zich in vier cellen.
Deze deelt zich in acht cellen.
Deze deelt zich en neemt de vorm van een braam aan.
Dit wordt een morula genoemd.
Het blijft zich delen en verdichten, tot 100 cellen.
De cellen komen uit het membraan: dit heet uitkomen.
Vanaf dit ogenblik kan het embryo niet buiten het lichaam van zijn moeder in leven blijven: dit is het moment van de terugplaatsing.
Time-lapse embryo Imaging

De techniek
In de kweekkast wordt met enkele camera’s een serie foto’s gemaakt van de eerste levensuren van het embryo.
In de toekomst zal deze techniek de zwangerschapskansen mogelijk kunnen verhogen.

De time-lapse-technologie is een innovatief laboratoriuminstrument dat continu-opnamen van het embryo mogelijk maakt, vanaf zijn vroege ontwikkeling tot aan de terugplaatsing in de baarmoeder.

Met deze geavanceerde techniek is het mogelijk om beelden van het embryo te verkrijgen en zijn ontwikkeling te observeren zonder de optimale omstandigheden voor zijn ontwikkeling te verstoren. Aldus worden de foto’s vanbinnen genomen met een camera, zonder dat de kweekkast open gemaakt en het embryo eruit gehaald hoeft te worden wanneer we zijn morfologie willen observeren.

Het embryo zet nog steeds comfortabel en veilig zijn fascinerende ontwikkeling voort en wij kunnen deze spannende momenten van buitenaf gadeslaan. Dit proces vindt plaats tijdens de eerste levensdagen van het embryo: zodra de eicel is bevrucht, begint deze zich in steeds kleinere cellen te delen totdat hij in de baarmoeder teruggeplaatst kan worden. Hoewel we vandaag de dag nog niet kunnen stellen dat het instrument de klinische resultaten van de IVF-behandeling verbetert, is het niet uitgesloten dat de toepassing van time-lapse in de toekomst een verbetering van de zwangerschapskansen kan inhouden.

In Eugin hebben we niet geaarzeld om deze technologie beschikbaar te maken voor onze patiënten. Hierbij zijn wij te allen tijde zeer duidelijk geweest over wat zijn huidige mogelijkheden zijn. Wij volgen het onderzoek naar zijn potentiële toekomstige toepassingen op de voet.

Laatste actualisering: september, 2015
Uw eerste visite is gratis als u vóór 31 oktober een afspraak maakt.