ICSI

Inseminatie van een eicel door middel intracyplasmatische micro-injectie

Bij deze methode vindt de bevruchting plaats door met een micro-injectie een zaadcel in de eicel in te brengen. Bij ICSI heeft men slechts één zaadcel per eicel nodig. Bij andere methoden zijn tussen de 50.000 en 100.000 zaadcellen nodig.

IMSI

U kunt de bevruchtingskansen bij in-vitrofertilisatie verbeteren

Met de IMSI kunnen de mogelijkheden van IVF worden verbeterd. U kunt deze methode gebruiken als u al meerdere mislukte IVF-pogingen achter de rug hebt.

INVO

Wees rechtstreeks getuige van de ontiwikkeling van uw embryo’s

Met dit toestel kan de toekomstige moeder rechtstreeks en persoonlijk deelnemen in het ontwikkelingsproces van haar eigen embryo’s.Het minimaliseert de nodige externe interventie tijdens embryonale ontwikkeling en in sommige gevallen tijdens de bevruchting.

EmbryoScope+

Innovatieve techniek om de errste levensuren van een embryo in beeld te brengen

Deze innovatieve techniek biedt aanstaande ouders de mogelijkheid om de eerste uren van het leven van het embryo te observeren. Deze observatie gebeurt op afstand. Het embryo hoeft hiervoor op geen enkel moment uit de kweekkast gehaald te worden.

Eicelvitrificatie

Laat uw eicellen tot het gewenste moment invriezen

Vitrificatie is een techniek waarmee we een aantal rijpe eicellen van een vrouw kunnen conserveren. De procedure die we toepassen bestaat uit ultra-snelle bevriezing waardoor de eicellen voor onbeperkte tijd onveranderd blijven.