Análisis de Compatibilidad GenéticaEr kunnen tot 250 vreemde ziektes worden gedetecteerd.
De test wordt door middel van bloedonderzoek uitgevoerd.

Voor paren die een fertilisatiebehandeling met hun eigen eicellen en sperma beginnen

In Eugin proberen we niet alleen de toekomstige moeders te helpen om zwanger te worden: wij richten ons ook op de gezondheid van het kind dat geboren wordt. Daarom bieden wij onze patiënten de mogelijkheid de screeningstest voor genetische ziekten vóór de behandeling uit te voeren.

Wat is een screeningtest voor genetische ziekten?

Momenteel is er een groot aantal mensen dat onbewust drager van een genetische ziekte is. Dat zijn dus gezonde dragers. Zij hebben de ziekte nog niet ontwikkeld. Zijn beide partners drager van dezelfde ziekte, dan is er een kans van 25% dat hun kind deze aandoening zal ontwikkelen

Met deze test kunnen we ontdekken of dat het geval is. Het detecteert ongeveer 250 typen zeldzame ziekten die moeilijk te diagnosticeren zijn bij kinderen, zoals de taaislijmziekte, het fragiel-X-syndroom of rugspieratrofie.

Deze test is een preventieve maatregel die vóór begin van de fertilisatiebehandeling wordt uitgevoerd om te bepalen of de toekomstige vader en moeder drager zijn van een van deze zeldzame ziekten. Hiermee kan het risico dat het kind een van deze 250 genetische ziekten zal ontwikkelen aanzienlijk gereduceerd worden.


Overdracht van genetische aandoeningen van ouders op kinderen

1. Recessieve ziekten

Wat gebeurt er...

... als de moeder en de vader drager zijn
Draagster Madre portadora Padre portador Drager
Hijo no portador
Niet-drager
Hijo portador
Drager
Hijo portador
Drager
Hijo enfermo
Ziek
25% 25%
25% 50%
25% 25%

Als zowel de vader als de moeder drager is van een autosomaal recessieve aandoening, is de kans dat het kind de aandoening heeft 1 op 4 (ongeacht of het een meisje of jongen is).

... als de vader drager is en de moeder niet
Niet-draagster Madre no portadora Padre portador Drager
Hijo no portador
Niet-drager
Hijo no portador
Niet-drager
Hijo portador
Drager
Hijo portador
Drager
25% 50%

Als maar een van beide ouders drager is, is de kans om een ziek kind te krijgen nagenoeg nihil. In dergelijke gevallen zal 1 op elke 2 kinderen drager zijn.

... als de moeder drager is en de vader niet
Draagster Madre portadora Padre no portador Niet-drager
Hijo no portador
Niet-drager
Hijo no portador
Niet-drager
Hijo portador
Drager
Hijo portador
Drager
25% 50%

Als maar een van beide ouders drager is, is de kans om een ziek kind te krijgen nagenoeg nihil. In dergelijke gevallen zal 1 op elke 2 kinderen drager zijn.

... als de moeder noch de vader drager zijn
Niet-draagster Madre no portadora Padre no portador Niet-drager
Hijo no portador
Niet-drager
Hijo no portador
Niet-drager
Hijo no portador
Niet-drager
Hijo no portador
Niet-drager

Wanneer de vader noch de moeder dragers van aandoeningen zijn, bestaat er geen risico dat de kinderen aandoeningen erven.

2. Aandoeningen in verband met het x-chromosoom

Wat gebeurt er...

... als de moeder drager is en de vader niet
Draagster Madre portadora Padre no portador Niet-drager
Hija no portadora
Niet-draagster
Hijo no portador
Niet-drager
Hija portadoa
Draagster
Hijo enfermo
Ziek
25% 25%
25% 25%
25% 25%
25% 25%

Alleen de moeder kan drager zijn van aandoeningen die verband houden met het X-chromosoom (mannen zijn of ziek of niet-dragers van dit soort aandoeningen, maar nooit dragers). In dergelijke gevallen is de kans dat een kind de aandoening krijgt 1 op 4 en dan gaat het altijd om een jongen.

Nagenoeg een op de twee patiënten die een onderzoek naar de genetische compatibiliteit in Eugin laat uitvoeren is drager van een erfelijke aandoening zonder het zelf te weten.


Voor wie is het bedoeld?

De EUGIN-test is voor paren die beginnen met een fertilisatiebehandeling met hun eigen eicellen en sperma.

Wat gebeurt er met de informatie die we verzamelen?

De met de analyse verkregen informatie is alleen toegankelijk voor de arts. Deze deelt de uitslag met de patiënt. Na het verkrijgen van de uitslag van de test, ongeveer drie à vier weken na het bloedonderzoek,-en afhankelijk van de uitslag ervan, bepaalt de arts wat de meest geschikte behandeling is.

Met deze test, die al onze eiceldonoren ondergaan, worden de beste resultaten behaald als we de uitslagen ervan kunnen afzetten tegen de testuitslagen van de man.

Laatste Actualisering: oktober 2017