Test de Detección de Enfermedades Genéticas

Screeningtest voor genetische ziekten

Met deze test kunnen we erachter komen of de vader of moeder gezonde dragers zijn van een bepaalde ziekte en reduceren wij het risico dat zij deze ziekte aan hun toekomstige kinderen overdragen.

Er kunnen tot 250 vreemde ziektes worden gedetecteerd.
De test wordt door middel van bloedonderzoek uitgevoerd.
VOOR PAREN DIE EEN FERTILISATIEBEHANDELING MET HUN EIGEN EICELLEN EN SPERMA BEGINNEN

In Eugin proberen we niet alleen de toekomstige moeders te helpen om zwanger te worden: wij richten ons ook op de gezondheid van het kind dat geboren wordt. Daarom bieden wij onze patiënten de mogelijkheid de screeningstest voor genetische ziekten vóór de behandeling uit te voeren.

Wat is een screeningtest voor genetische ziekten?

Hierbij gaat het om een studie die wordt uitgevoerd door middel van bloedonderzoek waarmee bepaald kan worden of de man of de vrouw drager is van een genetische ziekte die ze aan hun kinderen zouden kunnen doorgeven.

Momenteel is er een groot aantal mensen dat onbewust drager van een genetische ziekte is. Dat zijn dus gezonde dragers. Zij hebben de ziekte nog niet ontwikkeld. Zijn beide partners drager van dezelfde ziekte, dan is er een kans van 25% dat hun kind deze aandoening zal ontwikkelen.

Screeningtest voor genetische ziekten

Met deze test kunnen we ontdekken of dat het geval is. Het detecteert ongeveer 250 typen zeldzame ziekten die moeilijk te diagnosticeren zijn bij kinderen, zoals de taaislijmziekte, het fragiel-X-syndroom of rugspieratrofie.

Deze test is een preventieve maatregel die vóór begin van de fertilisatiebehandeling wordt uitgevoerd om te bepalen of de toekomstige vader en moeder drager zijn van een van deze zeldzame ziekten. Hiermee kan het risico dat het kind een van deze 250 genetische ziekten zal ontwikkelen aanzienlijk gereduceerd worden.

Voor wie is het bedoeld?

De EUGIN-test is voor paren die beginnen met een fertilisatiebehandeling met hun eigen eicellen en sperma.

Wat gebeurt er met de informatie die we verzamelen?

De met de analyse verkregen informatie is alleen toegankelijk voor de arts. Deze deelt de uitslag met de patiënt. Na het verkrijgen van de uitslag van de test, ongeveer drie à vier weken na het bloedonderzoek,-en afhankelijk van de uitslag ervan, bepaalt de arts wat de meest geschikte behandeling is.

Met deze test, die al onze eiceldonoren ondergaan, worden de beste resultaten behaald als we de uitslagen ervan kunnen afzetten tegen de testuitslagen van de man.

Laatste actualisering: mei, 2015
Uw eerste visite is gratis als u vóór 31 oktober een afspraak maakt.