Wat heb je raadplegen?

Privacy

EUVITRO S.L.U, eigenaar van de website www.eugin.net, verzamelt en bewaart alleen de volgende informatie over de bezoekers van onze website:

 1. Het IP-adres dat hen toegang geeft tot het netwerk. Dit stelt ons in staat om statistische gegevens uit te werken over de landen en de servers vanwaaruit gebruikers het vaakst onze website bezoeken.
 2. De datum en het tijdstip waarop gebruikers onze website bezoeken. Hiermee kunnen wij bepalen op welke moment het erg druk is om toegangsproblemen tijdens “spitsuren” te voorkomen.
 3. Het aantal pageviews en de tijd dat elke pagina werd weergegeven, alsook de pagina’s naar en van de website en de route van gemaakte klikken. Met deze gegevens kunnen de informatieprioriteiten voor de internetgebruikers worden vastgesteld en ontdekken we de meest succesvolle onderdelen, zodat we de inhoud kunnen verbeteren en de gebruikers een bevredigender resultaat kunnen bieden.
 4. Het internetadres met de link die naar onze website leidde. Met deze gegevens kunnen we de effectiviteit bepalen van verschillende banners en links die naar onze server doorverwijzen, zodat wij die met de beste resultaten verder kunnen bevorderen.

De verzamelde informatie is volledig anoniem en kan nooit aan een specifieke gebruiker worden gekoppeld.

Veiligheid

De wet voorziet in de verplichting veiligheidsmaatregelen te treffen om te voorkomen dat onbevoegden toegang hebben tot computerbestanden met persoonsgegevens of dat de veiligheid of kwaliteit van deze gegevens worden aangetast.

Voor de gegevensoverdracht via internet moeten de gegevens gegarandeerd gecodeerd of versleuteld worden om toegang door derden te voorkomen. In dit opzicht heeft Clínica EUGIN alle maatregelen getroffen die de huidige technologie te bieden heeft.

Wij van Clínica EUGIN nemen uw veiligheid en privacy uiterst serieus.

VERISIGN, marktleider op het gebied van netwerkbeveiliging, verklaart dat de hierin opgenomen informatie veilig is gecodeerd en dat onze website naar behoren is gewaarmerkt.

n overeenstemming met het bepaalde in de Spaanse Organieke Wet 15/1999 van 13 december 1999, betreffende de Bescherming van Persoonsgegevens, informeert EUGIN u dat uw persoonlijke identificatiegegevens, evenals gegevens met betrekking tot uw klinische en persoonlijke geschiedenis, die toegankelijk zijn in de verschillende delen van de website, worden opgenomen in een database waarvan de eigenaar EUVITRO SLU is. Het bestand waarin deze informatie is opgenomen is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens met nr. 2020730013.
De automatisering van deze gegevens is bedoeld om uw informatie-aanvraag correct af te handelen zodat wij kunnen instaan voor een medische dienstverlening van hoge kwaliteit en voor de correcte uitvoering van de administratieve en organisatorische processen van onze kliniek.

Tenzij u ons daarom verzoekt, zullen wij uw gegevens niet aan derden doorgeven. U kunt op elk gewenst moment uw recht op toegang, rectificatie, annulering en bezwaar met betrekking tot uw gegevens in onze bestanden uitoefenen door u te wenden tot: Clínica EUGIN, Afd. Patiëntenservice Travessera de les Corts, 322 en C/. Entença, 293 – 08029 Barcelona.

Alle verzamelde en geautomatiseerde informatie is onontbeerlijk om u in elke fase van het zorgproces goed te kunnen helpen. EUVITRO SLU garandeert de volledige vertrouwelijkheid van deze gegevens, waarvoor het de beveiligingsmaatregelen heeft geïmplementeerd zoals bepaald in het Koninklijk Besluit R.D. 1720 van 21 december 2007.

Over het gebruik van deze website

 1. De informatie op deze website dient ter ondersteuning en is in geen geval bedoeld om de relatie tussen patiënt en arts te vervangen.
 2. Deze website is speciaal ontworpen om algemene, degelijke en geactualiseerde informatie te verstrekken over kunstmatige voorplanting en de desbetreffende behandelingen.
  De contents van deze site zijn bedoeld voor een breed publiek. Daarom werd gestreefd naar toegankelijk taalgebruik en werden veel grafieken en illustraties ter verduidelijking gebruikt.
  Natuurlijk is dit algemene informatie. De bijzonderheden van elk afzonderlijk geval worden in direct contact met onze deskundigen behandeld. Daarom hebben de patiënten van Clinica EUGIN een privé-zone voor persoonlijk contact op maat.

De hier opgenomen informatie werd opgesteld, en wordt periodiek gereviseerd door een redactieteam onder leiding van Mevr. Amelia Rodríguez-Aranda (Nr. Orde: 46882).
Deze website is eigendom van Clinica EUGIN en bevat geen reclame.

Er bestaat dus geen belangenverstrengeling die op de hier gepresenteerde informatie van invloed kan zijn.

Hun volledige of gedeeltelijke vermenigvuldiging of verspreiding in andere media of platformen is ten strengste verboden.

ANONIEM SURFEN VIA DE WEBSITE

EUVITRO S.L.U, eigenaar van deze website verzamelt en bewaart alleen de volgende informatie over de bezoekers van onze website:

 1. Het IP-adres dat hen toegang geeft tot het netwerk. Dit stelt ons in staat om statistische gegevens uit te werken over de landen en de servers vanwaaruit gebruikers het vaakst onze website bezoeken.
 2. De datum en het tijdstip waarop gebruikers onze website bezoeken. Hiermee kunnen wij bepalen op welke moment het erg druk is om toegangsproblemen tijdens “spitsuren” te voorkomen.
 3. Het aantal pageviews en de tijd dat elke pagina werd weergegeven, alsook de pagina’s naar en van de website en de route van gemaakte klikken. Met deze gegevens kunnen de informatieprioriteiten voor de internetgebruikers worden vastgesteld en ontdekken we de meest succesvolle onderdelen, zodat we de inhoud kunnen verbeteren en de gebruikers een bevredigender resultaat kunnen bieden.
 4. Het internetadres met de link die naar onze website leidde. Met deze gegevens kunnen we de effectiviteit bepalen van verschillende banners en links die naar onze server doorverwijzen, zodat wij die met de beste resultaten verder kunnen bevorderen.La información obtenida es totalmente anónima, y en ningún caso puede ser asociada a un usuario concreto e identificado.

De verzamelde informatie is volledig anoniem en kan nooit aan een specifieke gebruiker worden gekoppeld.

Cookiesverklaring

Cookiesverklaring van Eugin.es

Op Eugin.es maken we gebruik van cookies teneinde onze dienstverlening te verbeteren en voor een betere surfervaring te zorgen. Wij willen u duidelijk en nauwkeurig informeren over de cookies die wij gebruiken. Aansluitend leggen wij uit wat cookies zijn en waarvoor ze zijn bedoeld, welke soorten cookies we gebruiken, met welk doel en hoe u deze kunt configureren of uitschakelen als u dat wilt.

Wat zijn cookies en waar zijn ze voor bedoeld?

AEen “cookie” is een klein bestand met navigatie-informatie dat op de computer, tablet, smartphone of een ander apparaat van de gebruiker wordt opgeslagen. Het geheel van “cookies” van al onze gebruikers helpt ons de kwaliteit van onze website te verbeteren, doordat wij kunnen bepalen welke pagina’s wel of niet nuttig zijn, en welke voor verbetering vatbaar zijn.

Cookies zijn onontbeerlijk voor de goede werking van internet: ze bieden talloze voordelen bij het verstrekken van interactieve diensten, vergemakkelijken de navigatie en verbeteren de functionaliteit van onze website.

Cookies kunnen uw computer onder geen beding beschadigen. Integendeel: doordat ze actief zijn kunnen wij eventuele fouten opsporen en oplossen.

Van welke soort cookies maken wij gebruik?

 1. Technische cookies: Deze zijn noodzakelijk voor de navigatie en voor de goede werking van onze website.
 2. Cookies voor maatwerk: Hiermee hebt u toegang tot de dienst met vooringestelde kenmerken afhankelijk van een aantal criteria, zoals de taal, het type browser dat u gebruikt, de regionale configuratie van waaruit u zich toegang tot de dienst verschaft, enz.
 3. Analysecookies: Hiermee kunnen we het aantal gebruikers bijhouden en aldus metingen en statistische analyses van het gebruik van de geleverde diensten uitvoeren. Met het oog hierop wordt uw surfervaring op onze website geanalyseerd, zodat wij ons producten- en dienstenpakket kunnen verbeteren.
 4. Gedragscookies: Deze cookies slaan informatie over het gebruikersgedrag op. Deze wordt verkregen door middel van continue observatie. Dankzij dit type cookie kunnen wij het surfgedrag in kaart brengen en de gebruiker de advertenties die bij zijn profiel passen laten zien.

Wij stellen het op prijs dat u ons cookies laat gebruiken om uw gebruikerservaring te verbeteren. Maar als u ze wilt afwijzen, vindt u onder de volgende links de aanwijzingen om dat te doen, al naargelang de browser die u gebruikt:

Laatste Actualisering: juni 2017