Stichting Eugin

Stichting EUGIN werd in september 2007 opgericht om als kader te dienen voor de in dit fertiliteitscentrum verrichte scholings- en onderzoeksactiviteiten. Daarom bestaat de hoofddoelstelling van deze stichting in het onderzoek naar menselijke vruchtbaarheid en voortplanting, zowel in persoonlijk en maatschappelijk opzicht als in klinische context en ten aanzien van de gezondheidsbevordering. Dit alles wordt mogelijk gemaakt door analyse, onderzoek en de verspreiding van deze kennis.

Van de activiteiten van deze stichting profiteren alle mensen die in de studie van de vruchtbaarheid en de voortplanting van de mens geïnteresseerd zijn.

Een van de belangrijkste taken van deze instelling is het houden van een basiscursus voor zorgprofessionals over medisch begeleide voortplanting om hun medische kennis over menselijke voortplanting en de diverse fertilisatiemethoden bij te spijkeren.

Vanwege de overweldigende belangstelling voor de eerste cursus in november 2007, werden nieuwe edities uitgeschreven in februari en april 2009. Ook voor de toekomst worden nieuwe cursussen niet uitgesloten.

Laatste actualisering: mei, 2015
Uw eerste visite is gratis als u vóór 31 oktober een afspraak maakt.