Kwaliteit

Al sinds haar beginjaren wilde Clinica EUGIN behoren tot de organisaties die om hun efficiënte administratieprocedures en -protocollen, hun beproefde faciliteiten en tevreden patiënten bekend staan. Bovendien is onze organisatie een toonbeeld in zijn sector, want als eerste vruchtbaarheidskliniek hebben wij een geïntegreerd managementsysteem voor kwaliteit, milieubescherming en arbeidsveiligheid geïmplementeerd. In 2005 werd het kwaliteitsmanagementsysteem van Eugin al door het keuringsorgaan TÜV Rheinland gecertificeerd volgens de norm ISO 9001:2000 en in juni 2010 werd dit kwaliteitskeurmerk vernieuwd in overeenstemming met de nieuwe norm ISO 9001:2008. In 2008 werden we beloond met de certificering voor ons milieumanagementsysteem in overeenstemming met de norm ISO 14001:2004 en met de certificering voor ons systeem voor de gezondheid en veiligheid op de werkvloer in overeenstemming met de norm OHSAS 18001:2007. Deze keurmerken hebben betrekking op alle processen die vallen onder de uitvoering van medisch begeleide voortplanting en de verloskundige en gynaecologische begeleiding.

In 2012 zijn wij bekroond met het keurmerk ISO/IEC 27001:2005 en in oktober 2015 hebben wij de aanpassingen voor de nieuwe richtlijn ISO/IEC 27001:2013 doorgevoerd. Deze erkent Eugin als een organisatie die een managementsysteem voor informatieveiligheid en gegevensbescherming heeft geïmplementeerd.

Een geïntegreerd managementsysteem biedt talrijke voordelen, zoals bijvoorbeeld de interne implantatie van de bedrijfsfilosofie van de continue verbetering van onze diensten met behulp van veeleisender programma’s en praktijken. Daarmee kunnen wij steeds aan de behoeften van onze patiënten voldoen en een vooraanstaande concurrerende positie innemen.
Al ons handelen draait om de patiënt. Om die reden is onze prioriteit het onderhouden van degelijke structuren, waarmee wij efficiënt en verantwoord aan de wensen van de klanten kunnen voldoen. Hierbij horen duidelijke doelen en doelstellingen, hoog gekwalificeerd personeel dat zich permanent ontwikkelt en bijschoolt, de modernste technologie en gestandaardiseerde processen die periodiek worden herzien om verbeteringen in te voeren en hun ontwikkeling een impuls te geven. Zo kunnen we steeds aan de verwachtingen van de patiënten voldoen en nieuwe wetenschappelijke en technologische criteria en de huidige wetgeving implementeren.

Onze bedrijfsfilosofie en managementinstrumenten waarmee we dit in de praktijk brengen, onderscheiden ons als organisatie met een duidelijke focus op kwaliteit. Hierbij spelen de volle tevredenheid van onze patiënten en medewerkers, alsook de samenleving in het algemeen en duurzaamheid een belangrijke rol.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.

Primer centro de Reproducción Asistida en España con la máxima certificación de Calidad.

Laatste actualisering: augustus, 2017
Uw eerste visite is gratis als u vóór 31 oktober een afspraak maakt.