Embryonale ontwikkeling in eigen lichaam (INVO) is een vorm van in-vitrobevruchting. Deze methode gaat als volgt in zijn werk: er worden twee monsters, sperma en eicellen, gewonnen om embryo’s te creëren die in de INVO worden geplaatst. Vervolgens wordt dit toestel gedurende twee of drie dagen in de vagina van de vrouw ingebracht. Dan wordt het verwijderd en worden de embryo’s eruit gehaald en teruggeplaatst in de baarmoeder van de aanstaande moeder.


Met dit toestel kan de toekomstige moeder rechtstreeks en persoonlijk deelnemen in het ontwikkelingsproces van haar eigen embryo’s.
Het minimaliseert de nodige externe interventie tijdens embryonale ontwikkeling en in sommige gevallen tijdens de bevruchting.

PDF (260 Kb)

Wij willen u helpen zwanger te worden en tegelijkertijd ervoor zorgen dat uw ervaring tijdens het hele proces zo positief en participatief mogelijk is. Daarom bieden wij in EUGIN onze patiënten het gebruik van INVO, een toestel dat de toekomstige moeder meer betrekt bij de ontwikkeling van de embryo’s in haar lichaam (zowel van eigen eicellen als van donoreicellen).

INVO kan in In-vitrofertilisatie cycli gebruikt worden, zowel met eigen eicellen als met donoreicellen, en biedt dezelfde slagingspercentages als de gebruikelijke behandeling. De werking ervan is eenvoudig: zodra de nodige zaad- en eicellen zijn gewonnen om embryo’s te kunnen voortbrengen of zodra de eicellen in het laboratorium zijn geïnsemineerd, worden deze in de INVO geplaatst. De INVO wordt in de vagina van de vrouw gebracht waar deze twee tot drie dagen blijft. Gedurende deze periode, kan zij een vrijwel normaal leven leiden. Op de dagen waarop zij de INVO draagt dient zij echter wel geslachtsverkeer, baden en vliegreizen te vermijden.

Op het moment dat de bevruchting heeft plaatsgevonden, zal de warmte van de toekomstige moeder de beste voorwaarden voor de ontwikkeling van de embryo’s scheppen. Zodra de embryo’s zo ver zijn, verwijdert de arts de INVO uit haar vagina en plaatst de embryo’s meteen terug in de baarmoeder. Hier zullen ze zich innestelen en zich verder ontwikkelen.

Een veilig en effectief systeem

De INVO werd gepresenteerd op het laatste congres van de American Society of Assisted Reproduction (ASRM), internationaal één van de grootste autoriteiten op het gebied van kunstmatige voortplanting. Op de laatste jaarlijkse bijeenkomst van dit belangrijke genootschap werden diverse wetenschappelijke publicaties gepresenteerd die de veiligheid en effectiviteit van dit systeem onderschrijven.

Laatste Actualisering: februari 2018