INVO

INVO: Embryonale ontwikkeling in uw eigen lichaam

INVO biedt dezelfde slagingspercentages als incubatie van de embryo’s in het laboratorium.

INVO: Embryonale ontwikkeling in uw eigen lichaam

Wij willen u helpen zwanger te worden en tegelijkertijd ervoor zorgen dat uw ervaring tijdens het hele proces zo positief en participatief mogelijk is. Daarom bieden wij in EUGIN onze patiënten het gebruik van INVO, een toestel dat de toekomstige moeder meer betrekt bij de ontwikkeling van de embryo’s in haar lichaam (zowel van eigen eicellen als van donoreicellen).

INVO kan in In-vitrofertilisatie cycli gebruikt worden, zowel met eigen eicellen als met donoreicellen, en biedt dezelfde slagingspercentages als de gebruikelijke behandeling. De werking ervan is eenvoudig: zodra de nodige zaad- en eicellen zijn gewonnen om embryo’s te kunnen voortbrengen of zodra de eicellen in het laboratorium zijn geïnsemineerd, worden deze in de INVO geplaatst. De INVO wordt in de vagina van de vrouw gebracht waar deze twee tot drie dagen blijft. Gedurende deze periode, kan zij een vrijwel normaal leven leiden. Op de dagen waarop zij de INVO draagt dient zij echter wel geslachtsverkeer, baden en vliegreizen te vermijden.

Op het moment dat de bevruchting heeft plaatsgevonden, zal de warmte van de toekomstige moeder de beste voorwaarden voor de ontwikkeling van de embryo’s scheppen. Zodra de embryo’s zo ver zijn, verwijdert de arts de INVO uit haar vagina en plaatst de embryo’s meteen terug in de baarmoeder. Hier zullen ze zich innestelen en zich verder ontwikkelen.

Een veilig en effectief systeem

De INVO werd gepresenteerd op het laatste congres van de American Society of Assisted Reproduction (ASRM), internationaal één van de grootste autoriteiten op het gebied van kunstmatige voortplanting. Op de laatste jaarlijkse bijeenkomst van dit belangrijke genootschap werden diverse wetenschappelijke publicaties gepresenteerd die de veiligheid en effectiviteit van dit systeem onderschrijven.

Met dit toestel kan de toekomstige moeder rechtstreeks en persoonlijk deelnemen in het ontwikkelingsproces van haar eigen embryo’s.
Het minimaliseert de nodige externe interventie tijdens embryonale ontwikkeling en in sommige gevallen tijdens de bevruchting.
De lichaamswarmte van de toekomstige moeder biedt de beste voorwaarden voor een optimale ontwikkeling van embryo’s.

De INVO wordt samen met een diafragma ingebracht, om te garanderen dat deze op de juiste plaats zit en niet uit de vagina kan glijden.

Monsters nemen voor embryo’s
De monsters (sperma en eicellen) om embryo’s voort te brengen worden gewonnen.

Inseminatie
De eicellen worden in het laboratorium bevrucht, of er worden twee monsters gewonnen (sperma en eicellen) die in de INVO worden geplaatst.

INVO voorbereiden
De monsters (sperma en eicellen) of de geïnsemineerde eicellen worden in de INVO geplaatst.

2 tot 3 dagen 2 tot 3 dagen
De INVO inbrengen
De INVO wordt in de vagina gebracht waar deze 2 tot 3 dagen blijft.

Zolang de vrouw de INVO in haar lichaam heeft, dient zij het volgende te vermijden:

  • Geslachtsverkeer
  • Baden
  • Vliegreizen

Embryo’s uit de INVO verwijderen
Na 2 à 3 dagen, wordt de INVO verwijderd. De embryo’s worden eruit gehaald en vervolgens teruggeplaatst.

Terugplaatsing
Nadat de embryo’s uit de INVO zijn verwijderd, worden ze in de baarmoeder van de toekomstige moeder teruggeplaatst.

INVO: Embryonale ontwikkeling in uw eigen lichaam
A

Monsters nemen voor embryo's. De monsters (sperma en eicellen) om embryo's voort te brengen worden gewonnen
B

Inseminatie. De eicellen worden in het laboratorium bevrucht, of er worden twee monsters gewonnen (sperma en eicellen) die in de INVO worden gedaan
C

INVO voorbereiden. De monsters (sperma en eicellen) of de geïnsemineerde eicellen worden in de INVO gedaan
D

De INVO inbrengen. De INVO wordt in de vagina ingebracht waar deze 2 tot 3 dagen blijft
E

Embryo's uit de INVO verwijderen. Na 2 à 3 dagen, wordt de INVO verwijderd. De embryo's worden eruit gehaald en vervolgens teruggeplaatst
F

Terugplaatsing. Nadat de embryo's uit de INVO zijn verwijderd, worden ze in de baarmoeder van de toekomstige moeder teruggeplaatst
Laatste actualisering: januari, 2017
Uw eerste visite is gratis als u vóór 31 oktober een afspraak maakt.