De intracytoplasmatische morfologisch geselecteerde sperma-injectie (IMSI) is een laboratoriumtechniek die voor in-vitro fertilisatiebehandelingen wordt ingezet. Hierbij wordt een morfologisch geselecteerde zaadcel in een eicel ingebracht. De zaadcellen worden aan een voorselectie onderworpen waarbij de zaadcellen die afwijkingen vertonen en een zwangerschap in de weg zouden kunnen staan, worden verwijderd.


Met de IMSI kunnen de mogelijkheden van IVF worden verbeterd. U kunt deze methode gebruiken als u al meerdere mislukte IVF-pogingen achter de rug hebt.

PDF (223 Kb)

De intracytoplasmatische morfologisch geselecteerde sperma-injectie, beter bekend als IMSI (Intracytoplasmic morphologically-selected sperm injection) is een laboratoriumtechniek die voor in-vitro fertilisatiebehandelingen (IVF) wordt ingezet. Hierbij wordt een morfologisch geselecteerde zaadcel in een eicel ingebracht.

Bij de IMSI wordt een voorselectie van de zaadcellen uitgevoerd met behulp van een microscoop die vijftien keer sterker is (6000x) dan die gebruikelijk zijn om een ICSI (400x) in het fertilisatielaboratorium uit te voeren.

Met deze microscoop kunnen biologen de interne morfologie van de zaadcellen observeren en de zaadcellen die afwijkingen vertonen afwijzen. Doordat we zaadcellen zonder morfologische afwijkingen kunnen selecteren, wordt verondersteld dat we de slagingskans van de terugplaatsing van het pro-embryo verhogen en de kans op miskramen verminderen.

Voor deze techniek is nog veel onderzoek nodig, teneinde zijn feitelijke effectiviteit en exacte indicatie voor gebruik in het fertilisatielaboratorium aan te tonen en deze met voldoende wetenschappelijk basis aan te kunnen bevelen.

Met de IMSI kunnen de mogelijkheden van IVF worden verbeterd. U kunt een beroep doen op deze methode als u al meerdere mislukte IVF-pogingen achter de rug hebt.

Laatste Actualisering: februari 2018