Als u moeder wilt worden, maar geen partner hebt of uw partner eveneens een vrouw is, dan kunt u een beroep doen op medisch begeleide voortplanting. In Spanje is dat legaal en aldus vastgelegd in Artikel 6 van de bestaande Wet 14/2006 betreffende Kunstmatige Voortplantingstechnieken:

“Elke vrouw ouder dan 18 jaar met volledige handelingsbekwaamheid, kan ontvangster of gebruikster van de in deze Wet geregelde technieken zijn, mits zij hiervoor volledig vrijwillig, bewust en uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft verleend.
Een vrouw kan ongeacht haar burgerlijke staat of seksuele geaardheid als gebruikster of ontvangster gebruikmaken van de bij deze Spaanse wet geregelde technieken.”

In Clinica Eugin kunnen wij u helpen om uw kinderwens in vervulling te laten gaan.

Welke opties heb ik?

Al naar gelang uw leeftijd en uw medische voorgeschiedenis, kunnen wij u een van deze behandelingen aanbevelen:

In-vitrofertilisatie

Eigen eicellen en donorsperma

De IVF-behandeling met eigen eicellen en donorsperma is een laboratoriumtechniek waarbij de eigen, vooraf geoogste eicellen met sperma van een anonieme donor worden bevrucht.

In-vitrofertilisatie

Donoreicellen en donorsperma

De IVF-behandeling met donoreicellen en donorsperma is een laboratoriumtechniek waarbij donoreicellen worden bevrucht met donorsperma. Beide donoren zijn anoniem.

Kunstmatige inseminatie (KID)

Donorsperma

Bij kunstmatige inseminatie met donorsperma wordt sperma van een spermabank in de baarmoeder ingebracht.

Laatste Actualisering: augustus 2017