De matching

(of donortoewijzing)

Ook al is het echt iets anders, eiceldonatie is in Spanje geregeld in de wet op de orgaandonatie. En op dat gebied, loopt dit land al meer dan 25 jaar voorop in Europa.

Bovendien zijn Barcelona en Madrid zeer kosmopolitische steden, met inwoners afkomstig van over de hele wereld, wat onze taak om de ideale donor voor iedere patiënte te vinden gemakkelijker maakt.

Ons team maakt gebruik van een geavanceerd systeem dat de medische gegevens, foto’s, antropometrische gegevens en de bloedgroep van elke donor omvat. Op deze manier kunnen we donor en ontvangster op een gepersonaliseerde en gedetailleerde wijze toewijzen, voornamelijk op grond van hun fysieke kenmerken. Wij geven met name prioriteit aan deze gelijkenis tussen donor en ontvangster en/of haar partner (als ze die heeft). Ook al hoeft het in de meeste gevallen niet om medische redenen, waar mogelijk kiezen wij voor een donor met een overeenkomende bloedgroep. “Overeenkomende bloedgroep” is niet hetzelfde als “dezelfde bloedgroep”. Overeenkomende bloedgroepen zijn alle bloedgroepen die vanuit biologisch oogpunt mogelijk kunnen zijn na combinatie van twee verschillende bloedgroepen.

De donor noch de ontvanger zal de identiteit van de ander kennen. In Spanje is donatie bij wet anoniem.

De wet

Eiceldonatie is geregeld bij de Wet 14/2006 van 26 mei 2006 betreffende Kunstmatige Voortplantingstechnieken en bij het Koninklijk Besluit R.D. 1301/2006, waarin wordt bepaald dat geslachtsceldonatie in Spanje uitsluitend op vrijwillige, anonieme en altruïstische basis.
Deze wet voorziet ook in een vergoeding om de kosten en mogelijke nadelen van een donatie te dekken

Eigenschappen

Eiceldonoren zijn vrouwen tussen de 18 en 35 jaar met een goede lichamelijke en psychische gezondheid die volledig handelingsbekwaam zijn. Bij Eugin, is 70% van deze vrouwen alleenstaand en 52% van hen heeft voortgezet onderwijs of een hogere opleiding genoten.

1. Intervieuw

Voordat we met het proces beginnen, controleren wij in een gesprek de medische, familiale en persoonlijke voorgeschiedenis. Voorts wordt gecontroleerd of het gewicht, lengte en bloeddruk binnen het normale bereik liggen.

2. Medisch onderzoek

Na het eerste gesprek, verricht de arts een uitgebreid medisch onderzoek om de algemene gezondheid van de donor te beoordelen. Daarnaast verricht de arts een grondig gynaecologisch onderzoek om seksueel overdraagbare aandoeningen uit te sluiten. Hiervoor worden de volgende medische onderzoeken uitgevoerd:

  • Algemeen bloedonderzoek, onderzoek naar lever- en nierfunctie en bloedstolling.
  • Serologisch screeningsonderzoek voor seksueel overdraagbare aandoeningen. De serologische tests zijn afhankelijk van de kenmerken van de donor.
  • Drievoudige cytologie en urogenitale screeningstests naar seksueel overdraagbare aandoeningen.
  • Gynaecologische echografie en borstonderzoek.
  • Hemoglobine-onderzoek om eventuele erfelijke vormen van bloedarmoede uit te sluiten.

3. Genetische studie

Er wordt een karyotype en een moleculaire studie uitgevoerd om mutaties, zoals die welke verband houden met de taaislijmziekte, uit te sluiten.

4. Psychologische studie

In een uitvoerig en persoonlijk interview onder leiding van ons team van specialisten, wordt het bestaan van psychiatrische en psychische stoornissen of problematische gewoonten uitgesloten.

5. Behandeling

Van alle vrouwen die donor willen zijn, voldoet slechts 34% aan de vereisten om uiteindelijk de behandeling hiervoor te kunnen ondergaan.

De donor staat op ieder moment onder toezicht en krijgt een geheel persoonlijke behandeling op maat die met name op haar eigen welzijn is gericht. Hierdoor kan zij haar dagelijkse routine helemaal normaal voortzetten.

6. Donatie

De donatie zelf wordt in de kliniek uitgevoerd, met alle garanties van dien voor de veiligheid en het welzijn van de donor. Vervolgens gaan de eicellen naar het laboratorium waar ze voor gebruik worden geprepareerd.

Laatste Actualisering: januari 2018