MEDISCH ONDERZOEK
Na het eerste gesprek, verricht de arts een uitgebreid medisch onderzoek om de algemene gezondheid van de donor te beoordelen. Daarnaast verricht de arts een grondig gynaecologisch onderzoek om seksueel overdraagbare aandoeningen uit te sluiten. Hiervoor worden de volgende medische onderzoeken uitgevoerd:

  • Algemeen bloedonderzoek, onderzoek naar lever- en nierfunctie en bloedstolling.
  • Serologisch screeningsonderzoek voor seksueel overdraagbare aandoeningen. De serologische tests zijn afhankelijk van de kenmerken van de donor.
  • Drievoudige cytologie en urogenitale screeningstests naar seksueel overdraagbare aandoeningen.
  • Gynaecologische echografie en borstonderzoek.
  • Hemoglobine-onderzoek om eventuele erfelijke vormen van bloedarmoede uit te sluiten.

DE MATCHING (of donortoewijzing)
Spanje heeft een reputatie hoog te houden op gebied van orgaandonatie. Naast deze donorcultuur die hier al meer dan 20 jaar vaste wortels heeft, moet worden onderstreept dat Catalonië een regio is met veel inwoners met zeer uiteenlopende achtergronden (dit heeft te maken met de geschiedenis van dit gebied). Dit alles, toegevoegd aan het kosmopolitische karakter van Barcelona, vergemakkelijkt de taak voor EUGIN om de ideale donor aan elke patiënte te kunnen koppelen. Dat wil zeggen dat de kliniek ook over donoren met minder gebruikelijke fysieke eigenschappen beschikt.

Ons team maakt gebruik van een geavanceerd systeem dat de medische gegevens, foto’s, antropometrische gegevens en de bloedgroep van elke donor omvat. Op deze manier kunnen we donor en ontvangster op een gepersonaliseerde en gedetailleerde wijze toewijzen, voornamelijk op grond van hun fysieke kenmerken. Wij geven met name prioriteit aan deze gelijkenis tussen donor en ontvangster en/of haar partner (als ze die heeft). Ook al hoeft het in de meeste gevallen niet om medische redenen, waar mogelijk kiezen wij voor een donor met een overeenkomende bloedgroep. “Overeenkomende bloedgroep” is niet hetzelfde als “dezelfde bloedgroep”. Overeenkomende bloedgroepen zijn alle bloedgroepen die vanuit biologisch oogpunt mogelijk kunnen zijn na combinatie van twee verschillende bloedgroepen.

De donor noch de ontvanger zal de identiteit van de ander kennen. In Spanje is donatie bij wet anoniem.

Hoe worden onze donoren geselecteerd?
Eigenschappen
De Wet
DE WET

Eiceldonatie is geregeld bij de Wet 14/2006 van 26 mei 2006 betreffende Kunstmatige Voortplantingstechnieken en bij het Koninklijk Besluit R.D. 1301/2006, waarin wordt bepaald dat geslachtsceldonatie in Spanje uitsluitend op vrijwillige, anonieme en altruïstische basis.

Deze wet voorziet ook in een vergoeding om de kosten en mogelijke nadelen van een donatie te dekken.

Eigenschappen
EIGENSCHAPPEN
Eiceldonoren zijn vrouwen tussen de 18 en 35 jaar met een goede lichamelijke en psychische gezondheid die volledig handelingsbekwaam zijn. Bij Eugin, is 58% van deze vrouwen alleenstaand en 71% van hen heeft voortgezet onderwijs of een hogere opleiding genoten.

1ste Intervieuw
1ste INTERVIEUW
Voordat we met het proces beginnen, controleren wij in een gesprek de medische, familiale en persoonlijke voorgeschiedenis. Voorts wordt gecontroleerd of het gewicht, lengte en bloeddruk binnen het normale bereik liggen.

Medisch Onderzoek
Genetische Studie
GENETISCHE STUDIE
Er wordt een karyotype en een moleculaire studie uitgevoerd om mutaties, zoals die welke verband houden met de taaislijmziekte, uit te sluiten.

Psychologische Studie
PSYCHOLOGISCHE STUDIE
In een uitvoerig en persoonlijk interview onder leiding van ons team van specialisten, wordt het bestaan van psychiatrische en psychische stoornissen of problematische gewoonten uitgesloten.

Behandeling
BEHANDELING
​Van alle vrouwen die donor willen zijn, voldoet slechts 47% aan de vereisten om uiteindelijk de behandeling hiervoor te kunnen ondergaan.

De donor staat op ieder moment onder toezicht en krijgt een geheel persoonlijke behandeling op maat die met name op haar eigen welzijn is gericht. Hierdoor kan zij haar dagelijkse routine helemaal normaal voortzetten.

Donatie
DONATIE
De donatie zelf wordt in de kliniek uitgevoerd, met alle garanties van dien voor de veiligheid en het welzijn van de donor. Vervolgens gaan de eicellen naar het laboratorium waar ze voor gebruik worden geprepareerd.

Laatste actualisering: april, 2016
Uw eerste visite is gratis als u vóór 31 oktober een afspraak maakt.