In samenwerking met de universiteiten van Barcelona, Milaan, Cardiff, Leeds en Gent doet Eugin onderzoek om de kennis over de vruchtbaarheid te verdiepen en meer vrouwen te kunnen helpen hun kinderwens te vervullen.

Al vijftien jaar heeft Eugin wereldwijd al duizenden vrouwen geholpen zwanger te worden. Het stemt ons echt gelukkig en wij zijn er trots op dat wij deze moeders hebben kunnen helpen om hun kinderwens in vervulling te laten gaan. Maar we willen het hier niet bij laten. Daarom ontwikkelt Eugin in samenwerking met vooraanstaande universiteiten in de hele wereld, talloze onderzoeken om de kennis over vruchtbaarheid en kunstmatige voortplanting te verdiepen.

Eugin heeft al talrijke studies gepubliceerd en blijft onderzoek doen naar onderwerpen die het hele proces van de zwangerschap omvatten. Bij het uitgevoerde onderzoek komen alle cruciale momenten van de behandeling van kunstmatige voortplanting aan bod: vanaf het moment vóór de bevruchting tot de embryotransfer, om aldus de kansen op zwangerschap bij onze patiënten te verhogen.

Meer dan zwangerschap alleen

Onze inspanningen zijn niet alleen gericht op de zwangerschap zelf. Daarom ondersteunen we ook onderzoeken met betrekking tot de gemoedstoestand van onze patiënten. Wij willen weten hoe ze zich voelen en hoe zij dit proces beleven. Met die kennis kunnen wij hen de beste ondersteuning bieden, zodat zij zich tijdens de hele behandeling zo goed mogelijk voelen.

Verder richt ons onderzoek zich ook op de gezondheid van kinderen die geboren zijn door middel van kunstmatige voortplantingstechnieken. Hun geboorte is belangrijk voor ons, maar minstens even belangrijk is dat zij zich ook gezond ontwikkelen.

Samenwerking met prestigieuze universiteiten

Om een aantal van deze onderzoeken te kunnen ontplooien, beschikt Eugin over een eigen laboratorium in het prestigieuze Parc Científic (wetenschapspark) van Barcelona. Opdat onze werkzaamheden ook wetenschappelijk op een hoog niveau worden uitgevoerd, werkt Eugin samen met werkgroepen van gerenommeerde universiteiten, zoals Università degli Studi di Milano, de University of Leeds, Cardiff University, Universiteit Gent en de Universitat de Barcelona, wat onze onderzoeken een grotere diversiteit en breedte en een internationaler karakter verleent.


Onderzoeken van Eugin over kunstmatige voortplanting

In samenwerking met prestigieuze universiteiten uit de hele wereld, doet Eugin onderzoek om de kennis over vruchtbaarheid te verdiepen en zo meer vrouwen te kunnen helpen hun kinderwens in vervulling te laten gaan. Momenteel leidt Eugin studies en onderzoeken met betrekking tot alle aspecten van het zwangerschapsproces.

Onderzoek naar de eicellen: om problemen bij de bevruchting te voorkomen

Op dit moment doet Eugin samen met de Universiteit van Milaan onderzoek naar eicellen op moleculair niveau met als doel die eicellen uit te kunnen sluiten die afwijkingen vertonen en een grotere kans hebben problemen in de embryonale ontwikkeling te veroorzaken. Dit onderzoek wordt uitgevoerd vanuit een nieuw en baanbrekend perspectief in de wereld van medisch begeleide voortplanting.

Onderzoek naar zaadcellen: gevallen van mannelijke steriliteit

In samenwerking met de Universiteit van Gent wordt onderzoek gedaan naar de toepassing van een nieuwe fertilisatietechniek Artificial Oocyte Activation (AOA), met als doel patiënten bij wie pogingen tot fertilisatie al meermalen zijn mislukt te kunnen helpen zwanger te worden. Hierbij gaat het om paren waarbij de fertilisatie mislukt, hoewel de vrouw jong is en genoeg eicellen heeft.

In deze gevallen worden de zaadcellen onderzocht om te bevestigen dat de oorzaak hierin ligt. Nadat het probleem is vastgesteld, wordt de ontbrekende stof geïnjecteerd om een correcte werking te bewerkstelligen en te zorgen dat de bevruchting plaatsvindt. Eugin vervult een voortrekkersrol bij de ontwikkeling van AOA een baanbrekende techniek met veelbelovende resultaten.

Onderzoek naar het embryo: met het oog op de gezondheid van de toekomstige kinderen

Om een beter inzicht te krijgen in de gezondheid van de toekomstige kinderen geboren door kunstmatige voortplanting, zet Eugin een onderzoek op met de Universiteit van Leeds. Daarvoor worden embryo’s van verschillende herkomst, van paren met en zonder vruchtbaarheidsproblemen, met elkaar vergeleken om vast te stellen of zich problemen voordoen met betrekking tot de ontwikkeling van erfelijke aandoeningen..

Onderzoek naar de emoties van de patiënten tijdens de behandeling

Om onze patiënten, zowel tijdens als na de behandeling, de beste psychologische ondersteuning te kunnen bieden, doen de onderzoekers van Eugin samen met de Universiteit van Cardiff nu een studie naar hoe vrouwen zich op de verschillende momenten van dit proces voelen. Het doel hiervan is uit te vinden hoe zij dit hele proces ervaren en ervoor zorgen dat wij hen op ieder moment de best mogelijke ondersteuning kunnen bieden.

Wilt u meer weten over onze wetenschappelijke publicaties, klik dan hier

Laatste Actualisering: juni 2017