De terugplaatsing van embryo’s in het blastocyststadium is een van de stappen van een in-vitrofertalisatie. De eicel wordt in het laboratorium met spermatozoïden geïnsemineerd. Zodra bevruchting plaatsvindt, begint de ontwikkeling van het embryo waaruit de toekomstige baby zal ontstaan. De blastocyste is het stadium van het embryo na 5 of 6 dagen van ontwikkeling in het zogenaamde celdelingsproces.


Embryotransfer in blastocyststadium

PDF (167kb)


Embryokweek

In een ivf-cyclus wordt de eicel in het laboratorium met spermatozoïden geïnsemineerd. Zodra bevruchting plaatsvindt, begint de ontwikkeling van het embryo waaruit de toekomstige baby zal ontstaan.

Dat embryo blijft van 2 tot maximaal 6 dagen in het laboratorium. In die periode groeit het uit tot een meercellig organisme dat voor terugplaatsing in de baarmoeder gereed is.

Wat is een blastocyst?

De blastocyst is het stadium van het embryo na 5 of 6 dagen van ontwikkeling in het zogenaamde celdelingsproces. Onder natuurlijke omstandigheden is het juist in deze fase dat het embryo gereed is voor innesteling in het baarmoederslijmvlies.

Hoezeer wij ook ons best doen om soortgelijke voorwaarden als in het menselijk lichaam te scheppen, in het laboratorium zullen niet alle embryo’s die fase halen. Afhankelijk van de kwaliteit van de eicellen en spermatozoïden, en van andere factoren, lukt het slechts enkele van hen het blastocyststadium te bereiken.

In welke gevallen wordt een blastocysttransfer aanbevolen?

Het moment waarop het embryo in de baarmoeder wordt teruggeplaatst verschilt per geval. Uw arts bepaalt op grond van uw toestand en in overleg met de embryoloog of terugplaatsing in het blastocyststadium wenselijk is. Ook adviseert uw arts altijd in overleg met de embryoloog over de cyclus die het beste aansluit bij uw onderzoekuitslagen. Een zo hoog mogelijke zwangerschapskans, dat is waar het ons om gaat.

Wat is het voordeel van blastocysttransfer?

In het blastocyststadium is het embryo verder ontwikkeld en bevindt zich in de fase voor innesteling in het baarmoederslijmvlies. Daarom biedt de blastocyst bij terugplaatsing een grotere kans op zwangerschap. Dat is een van de belangrijkste voordelen.

Bij in-vitrofertilisatiebehandelingen met donoreicellen zijn de kansen bij een embryotransfer met slechts één embryo in het blastocyststadium gelijk aan de slagingskansen bij terugplaatsing van twee embryo’s van 3 dagen oud.

Daarom wordt in alle ivf-behandelingen met eigen of donoreicellen, als dat mogelijk is, het embryo in het blastocyststadium teruggeplaatst.

Tweelingzwangerschap

Wij begrijpen dat sommige vrouwen graag een tweelingzwangerschap willen. Maar vanuit het medisch oogpunt is dat niet wenselijk. Het is ons streven om een zwangerschap te bewerkstelligen door complicaties tot een minimum te beperken en door voor elke patiënte advies op maat te geven.

Bij de embryotransfer in het blastocyststadium wordt de kans op een tweelingzwangerschap aanzienlijk verminderd, want terugplaatsing van één blastocyst biedt dezelfde zwangerschapskans als terugplaatsing van twee embryo’s van drie dagen oud. Het risico op tweelingzwangerschap is daardoor minimaal. Zo halen wij dezelfde slagingskans per terugplaatsing bij een aanzienlijk lagere kans op medische complicaties.

Laatste Actualisering: maart 2018