Oöcytdonatie is het anoniem en belangeloos doneren van de eicellen door een vrouw (de donor) om een andere vrouw (de ontvangster) te helpen zwanger te worden. Iedere gezonde vrouw die voldoet aan de in de wet gestelde voorwaarden mag eicellen doneren. Eiceldonoren zijn altijd vrouwen tussen 18 en 34 jaar bij wie een groot aantal psychologische, medische en genetische tests wordt afgenomen.

In Spanje is deze fertilisatiemethode bij wet geregeld, mits de donatie anoniem en belangeloos gebeurt.

Eiceldonoren zijn gezonde vrouwen van 18 tot 34 jaar oud die andere vrouwen willen helpen moeder te worden en daarom aan een reeks nauwgezette medische tests worden onderworpen.

Bij eiceldonatie is de cumulatieve zwangerschapskans na drie cycli 94%.
Lees verder >

Clinica Eugin is wellicht het fertiliteitscentrum dat dit type behandeling het meeste uitvoert in Europa. Daarom is ons selectiesysteem zeer geperfectioneerd en geniet het veel erkenning.

Een team van meer dan twintig professionals, van de in totaal 200 medewerkers die het grote EUGIN vormen, houdt zich uitsluitend bezig met de selectie van de juiste eiceldonor voor elke patiënte op grond van de fysieke kenmerken van het paar.

Soorten eiceldonatie

In-vitrofertilisatie

Donoreicellen en sperma van de partner

De IVF-behandeling met donoreicellen en sperma van de partner is een laboratoriumtechniek waarbij eicellen van een donor met sperma van uw partner worden bevrucht.

In-vitrofertilisatie

Donoreicellen en donorsperma

De IVF-behandeling met donoreicellen en donorsperma is een laboratoriumtechniek waarbij donoreicellen worden bevrucht met donorsperma. Beide donoren zijn anoniem.

Eiceldonatie

Hoe selecteren we onze donoren?

De donor noch de ontvanger zal de identiteit van de ander kennen. In Spanje is donatie bij wet anoniem.

Screening op zeldane ziekten bij donoren

Screeningtest voor zeldzame ziekten

Het onderzoek elimineert praktisch volledig het risico op het erven van ernstige genetische ziekten van de donor en de vader.

Laatste Actualisering: februari 2018