PGS met CGH array: Prenatal Generic Screening

PGS: Pre-implantatie genetische screening

PGS met CGH array is een laboratoriumtechniek waarmee we het DNA van eicellen of embryo's kunnen bestuderen, zodat we de eicellen of embryo's met de juiste genetische lading kunnen selecteren.

Deze techniek heeft tot doel embryo’s op basis van het aantal chromosomen en de structuur van de chromosomen te selecteren.
Dit gebeurt in het kader van de in-vitro fertilisatieprogramma’s. Uw arts kan u informeren of dat in uw geval nuttig kan zijn.
PGD KAN ZOWEL MET EICELLEN ALS OP EMBRYO’S WORDEN TOEGEPAST. MET EMBRYO’S ZIJN DE RESULTATEN BETER.
Chromosoomafwijkingen hebben betrekking op het aantal of de structuur van chromosomen. Met deze techniek kunnen wij andere afwijkingen detecteren die onder andere het Turner-syndroom en het Down-syndroom tot gevolg hebben
Chromosoomafwijkingen hebben betrekking op het aantal of de structuur van chromosomen. Met deze techniek kunnen wij andere afwijkingen detecteren die onder andere het Turner-syndroom en het Down-syndroom tot gevolg hebben.

Genetisch onderzoek
Na de uitvoering van de in-vitro fertilisatie en vóór terugplaatsing in de baarmoeder, wordt het genetisch materiaal van het embryo onderzocht om eventuele genetische afwijkingen op te sporen.

Dit gebeurt wanneer de embryo’s 6-8 cellig zijn, gewoonlijk op de 3e dag van hun ontwikkeling, of in het blastocyst-stadium, gewoonlijk op de 5e dag van hun ontwikkeling.

Embryobiopsie
Er wordt een biopsie op elk embryo uitgevoerd. Elk embryo met een afwijkend aantal chromosomen wordt afgewezen.

Terugplaatsing
Er worden van 1 tot 3 gezonde embryo’s teruggeplaatst.

De niet-teruggeplaatste embryo’s kunnen worden ingevroren.

PGS met CGH array: Pre-implantatie genetische screening
A

Genetisch onderzoek. Na de uitvoering van de in-vitro fertilisatie en vóór terugplaatsing in de baarmoeder, wordt het genetisch materiaal van het embryo onderzocht om eventuele genetische afwijkingen op te sporen. Dit gebeurt wanneer de embryo's 6-8 cellig zijn, gewoonlijk op de 3e dag van hun ontwikkeling, of in het blastocyst-stadium, gewoonlijk op de 5e dag van hun ontwikkeling

B

Embryobiopsie. Er wordt een biopsie op elk embryo uitgevoerd. Elk embryo met een afwijkend aantal chromosomen wordt afgewezen
C

Terugplaatsing. Er worden van 1 tot 3 gezonde embryo's teruggeplaatst. De niet-teruggeplaatste embryo's kunnen worden ingevroren

PGS met CGH array is een laboratoriumtechniek waarmee we het DNA van eicellen of embryo’s kunnen bestuderen om die eicellen of embryo’s te selecteren die de juiste genetische lading hebben.
Deze techniek wordt uitgevoerd in het kader van in-vitrofertilisatieprogramma’s. Uw arts kan u informeren of dat in uw geval nuttig kan zijn.

Deze diagnostiek kan op twee verschillende manieren worden verkregen:

 • Pre-implantatie genetische screening met embryo’s
  Na de in-vitro fertilisatie en vóór de terugplaatsing van het embryo in de baarmoeder, wordt zijn genetisch materiaal bestudeerd om te kunnen bevestigen dat de genetische lading correct is.

  Dit onderzoek wordt uitgevoerd wanneer de embryo’s 6-8 cellig zijn, meestal op de derde dag van hun ontwikkeling. Om hun genetische materiaal te bestuderen, wordt er een biopsie op elk embryo uitgevoerd. Alleen de gezonde embryo’s worden geselecteerd voor terugplaatsing naar de baarmoeder.

 • Pre-implantatiegenetische diagnostiek met eicellen
  Met de genetische diagnostiek met eicellen kunnen genetische of chromosomale pathologieën in de eicel, voordat het embryo zich vormt, worden opgespoord.
  Deze techniek onderzoekt een specifiek deel van de eicel: het poollichaampje. Daarom kunnen hiermee alleen de erfelijke aandoeningen van de kant van de moeder worden opgespoord.

  Om de rijpe eicellen te onderzoeken, wordt een biopsie van het poollichaampje uitgevoerd. Hierbij wordt een kleine opening gemaakt in de zone pellucida die eromheen zit. Nadat het poollichaampje is verwijderd, worden de oöcyten met behulp van een intracytoplasmatische micro-injectie (ICSI) geïnsemineerd. Na twee dagen, heeft men de genetische uitslag van het poollichaampje en worden de genetisch gesproken gezonde oöcyten geselecteerd voor terugplaatsing.

Laatste actualisering: februari, 2016
Uw eerste visite is gratis als u vóór 31 oktober een afspraak maakt.