In-vitrofertilisatie met eigen eicellen en sperma van de partner

IVF met eigen eicellen en sperma van de partner

De IVF-behandeling met eigen eicellen en sperma van de partner is een laboratoriumtechniek waarbij de eigen, vooraf weggezogen eicellen met sperma van uw partner worden bevrucht.

IVF met eigen eicellen en sperma van de partner
IVF met eigen eicellen en sperma van de partner
Laatste actualisering: juli, 2017
Uw eerste visite is gratis als u vóór 31 oktober een afspraak maakt.