In-vitrofertilisatie met donoreicellen en sperma van de partner

IVF met donoreicellen en sperma van de partner

De IVF-behandeling met donoreicellen en sperma van de partner is een laboratoriumtechniek waarbij eicellen van een donor met sperma van uw partner worden bevrucht.

IVF met donoreicellen en sperma van de partner
IVF met donoreicellen en sperma van de partner
Laatste actualisering: juli, 2017
Uw eerste visite is gratis als u vóór 31 oktober een afspraak maakt.