De IVF-behandeling met donoreicellen en donorsperma is een laboratoriumtechniek waarbij donoreicellen worden bevrucht met donorsperma. Beide donoren zijn anoniem.


Wanneer is het aan te raden?

In-vitrofertilisatie met donoreicellen en donorsperma

PDF (2 M)

De IVF-behandeling met donoreicellen en donorsemen is een laboratoriumtechniek waarbij de eicellen van een anonieme donor worden bevrucht met sperma van een anonieme donor. Na bevruchting groeit de eicel uit tot een proembryo en wordt in de op de terugplaatsing voorbereide baarmoeder teruggeplaatst om daar zijn ontwikkeling voort te zetten.

Deze techniek wordt gebruikt in het geval u problemen met de eierstokken hebt, hetzij vanwege uw leeftijd of om onbekende redenen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van donorsperma ofwel omdat u als alleenstaande een kind wilt, of omdat de mannelijke partner lijdt aan azoöspermie (geen zaadcellen) of andere sperma-afwijkingen.


Fases

1. De donor selecteren

De donoren worden geselecteerd op basis van zeer strikte criteria en zij worden onderworpen aan talrijke aanvullende testen om belangrijke aandoeningen die hun weerslag op de gezondheid van de baby kunnen hebben uit te sluiten.

Ons donatieprogramma onderscheidt zich onder andere door onze poging de grootst mogelijke overeenstemming tussen fysieke eigenschappen (fenotypen) van de donor en de ontvanger te vinden. Dat is wat wij “fenotype-matching” noemen.

De resultaten van deze matching wordt door een arts gecheckt op de afwezigheid van erfelijke aandoeningen in de persoonlijke en familiale voorgeschiedenis van de donor. Tegelijkertijd evalueert een psycholoog de geestelijke gezondheid van de donor. Tot slot ondertekent de donor een toestemmingsverklaring in overeenstemming met de Spaanse wet waarin de donor instemt met het doneren van haar eicellen aan een paar met een kinderwens en dat zij nooit zal proberen de identiteit van het kind te achterhalen.

2. Behandeling van de donor

De donoren moeten twee weken lang een ovariële stimulatiebehandeling volgen die bestaat uit de toediening van hormooninjecties vlak onder de huid. Indien nodig, worden er controle-echo’s en bloedonderzoek uitgevoerd. Vervolgens worden de eicellen door middel van een follikelpunctie onder verdoving geoogst.

3. Spermamonster winnen

Het spermamonster is afkomstig van een donor die aan een volledig medisch onderzoek werd onderworpen (sperma-onderzoek, bloed- en urineonderzoek, algemeen onderzoek, onderzoek naar seksueel overdraagbare aandoeningen en psychologisch onderzoek) om de kwaliteit van de zaadcellen te waarborgen en eventuele aandoeningen uit te sluiten. Alle donoren zijn meerderjarig en ondertekenen een toestemmings- en anonimiteitsverklaring met betrekking tot de donatie. Het sperma wordt voor gebruik ingevroren.

4. Eicellen oogsten en in-vitro bevruchten

De eicellen worden door middel van punctie en afzuiging uit de eiblaasjes verwijderd (follikelaspiratie). Na het oogsten worden ze enkele uren in een kweekmedium bewaard, terwijl het sperma wordt geprepareerd om beweeglijke zaadcellen te isoleren.

In het geval dat ICSI (micro-injectie om een zaadcel in elke rijpe eicel in te brengen) wordt toegepast, worden de eicellen ontdaan van hun follikel cellen en wordt in elke eicel een zaadcel geïnjecteerd. In onze fertiliteitskliniek gebruiken we ICSI in 99% van de gevallen, tenzij er een belangrijke reden bestaat om dit niet te doen.

In de overige gevallen worden de zaadcellen (zo’n 50.000 tot 100.000) in een kweekmedium gedaan waar zich ook de eicellen bevinden. De volgende dag wordt er dan gecontroleerd hoeveel er bevrucht zijn. En het spreekt natuurlijk voor zich: hoe meer eicellen, des te groter de kans dat zich embryo’s vormen.

5. Terugplaatsing

De dag na de afzuiging en na de ICSI of bevruchting van de eicellen is het aantal dat werd bevrucht bekend. In de volgende twee tot drie dagen groeien deze bevruchte eicellen uit tot pro-embryo’s die klaar zijn om in de baarmoeder teruggeplaatst te worden.

De dag van terugplaatsing (dag 2 tot dag 5 na de bevruchting afhankelijk van het geval) worden de pro-embryo’s die de beste ontwikkelingseigenschappen vertonen geselecteerd. Volgens de wet mogen we tot drie pro-embryo’s terugplaatsen, maar het gemiddelde aantal ligt tussen 1 en 2, afhankelijk van de dag van terugplaatsing en van de medische en persoonlijke kenmerken van elke patiënte.

Pro-embryo’s worden in een fijne katheter gedaan en door de gynaecoloog in het baarmoederslijmvlies (endometrium) ingebracht. Dit kan zonder verdoving. Van de getransferde pro-embryo’s nestelt zich meestal maar één in. Maar in sommige gevallen kunnen het er ook meer zijn, wat dan resulteert in een meerlingzwangerschap. Om deze reden moet het aantal terug te plaatsen embryo’s per geval worden bepaald.

6. Cryopreservatie

De niet teruggeplaatste embryo’s worden in vloeibaar stikstof ingevroren (dit type cryopreservatie wordt vitrificatie genoemd) en vervolgens goed geïdentificeerd opgeslagen. Deze pro embryo’s kunnen in latere cycli worden gebruikt als er bij de eerste poging geen zwangerschap wordt bewerkstelligd. Uiteraard is de behandeling om de baarmoeder voor de terugplaatsing van ingevroren embryo’s te prepareren veel gemakkelijker, omdat de ovariële stimulatie en winning van eicellen niet meer nodig is.


Slaagkansen


Responsive image
Responsive image


Prijzen

De totale kosten van uw behandeling (een vaste prijs zonder verrassingen) vanaf: 6415 EUR

U krijgt een gratis vruchtbaarheidstest 360° tijdens uw eerste visite als u vóór 28 februari aanvraagt.

Dit bedrag is inclusief alle noodzakelijke medische handelingen vanaf uw eerste bezoek tot aan de voltooiing van de behandeling.Medische behandelingen in Spanje zijn vrijgesteld van BTW.

In dit bedrag is niet inbegrepen:

  • De vereiste medische vooronderzoeken, want deze verschillen voor iedere vrouw afhankelijk van haar klinische geschiedenis.
  • De medicatie, want uw arts schrijft u tijdens uw eerste afspraak de vereiste doses voor. Deze verschillen van geval tot geval.
  • De blastocystkweek, want tot enkele uren na de bevruchting is nog niet bekend of de embryo’s wel tot dit stadium door kunnen groeien.
  • Die Vitrifizierung von Eizellen oder Embryonen, da sich erst in der letzten Phase einer Behandlung mit In-vitro-Fertilisation herausstellt, ob eine Anwendung dieses Verfahren erforderlich ist.

Reis- en verblijfkosten

Bij EUGIN vinden alle behandelingen plaats in Barcelona. U kunt direct beginnen. Vanaf het begin tot wanneer de behandeling voltooid is, verstrijkt gewoonlijk een maand.

COmdat we beseffen dat het reizen een aanzienlijke extra kostenpost kan vormen, doen wij in EUGIN al het mogelijke om het reizen zoveel mogelijk te beperken.

Daarom stellen we twee varianten voor:

A. Twee reizen naar Barcelona
Deze reizen kunnen op elke dag van de week (ook in het weekend) worden ingepland, om ze in uw agenda te kunnen inpassen:.
B. Eén reis naar Barcelona, van variabele duur
Voorts bestaat de mogelijkheid om voor uw behandeling maar een reis naar Barcelona in te plannen. Geeft u de voorkeur aan deze optie, dan kunt u contact met ons team van patiëntenservice opnemen. Zij zullen u helpen om uw reis te plannen. Al naargelang uw geval en uw behandeling, kan de duur van het verblijf variëren* van twee weken tot ongeveer een maand.

*Indien u een visum nodig hebt, houd er rekening mee dat uw reis langer kan duren al naargelang uw geval en de behandeling die u volgt. Ons team voor patiëntenservice zal u bijstaan bij het organiseren alle details van uw verblijf.

De begeleiding verloopt in zijn geheel op een comfortabele, veilige en volledig vertrouwelijke wijze via uw Privé-omgeving, een onderdeel van de website dat speciaal daarvoor werd ontworpen.
Deze techniek biedt een gecertificeerde kans op zwangerschap van
93%

Alle informatie die u nodig hebt om de juiste beslissing te nemen

Uw voorlopige diagnose gratis

Ik wil met de behandeling beginnen

Ik heb meer informatie nodig

Laatste Actualisering: januari 2019