De mens is de vrucht van de gelukkige ontmoeting tussen een zaadcel en een eicel. Bij natuurlijke voortplanting komen na de zaadlozing miljoenen zaadcellen in de vagina en begint een ware wedloop vol hindernissen om de eicel te bereiken. De zaadcellen verplaatsen zich van de vagina tot de eileiders waar zij bij de eicel komen. Van de miljoenen zaadcellen kan slechts één de membraan van de eicel doorbreken en de eicel bevruchten. Zodra dit gelukt is verliest de zaadcel zijn staart en versmelt met de kern van de eicel. Op dat moment verhardt de eicelmembraan zich om te voorkomen dat andere zaadcellen kunnen binnendringen. Zo’n ontmoeting gaat niet altijd vanzelf. Steeds vaker lukt het niet ten gevolge van het uitgestelde moederschap.

De behandeling voor kunstmatige voortplanting helpt de natuur een handje als het haar uit zichzelf niet lukt. Is het een wonder? Nee, gewoon een reeks van technieken die voor elkaar krijgen wat onmogelijk leek: een zwangerschap.

Technieken voor kunstmatige voortplanting

Kunstmatige Inseminatie

La Kunstmatige Inseminatie bootst gewoon de natuurlijke voortplanting in de baarmoeder na, door te zorgen dat de zaadcellen op de juiste plaats aankomen op het moment van de eisprong. Men neemt zijn toevlucht tot deze methode als de zaadcellen moeite hebben om de baarmoeder te bereiken, hetzij door een obstakel, hetzij door een gebrek aan kwantiteit of kwaliteit van het sperma. Kunstmatige inseminatie met het sperma van de partner wordt Kunstmatige Inseminatie met Eigen Sperma of KIE Cgenoemd. Kunnen we niet genoeg zaadcellen van de partner winnen of is er helemaal geen mannelijke partner, dan zoeken wij een anonieme donor. Dat wordt IKunstmatige Inseminatie met Donorsperma of KID genoemd. Deze techniek is relatief eenvoudig en geeft zeer goede resultaten. Maar soms gaat het niet zo gemakkelijk en moet men zijn toevlucht nemen tot In-vitrofertilisatie.

Kunstmatige inseminatie (KIE)

Eigen sperma

Bij kunstmatige inseminatie met sperma van de partner worden voorgeselecteerde zaadcellen van de partner in de baarmoeder ingebracht.

 

Kunstmatige inseminatie (KID)

Donorsperma

Bij kunstmatige inseminatie met donorsperma wordt sperma van een spermabank in de baarmoeder ingebracht.

 

 

In-vitrofertilisatie

Bij In-vitrofertilisatie kan een eicel buiten de baarmoeder, in het laboratorium, met een zaadcel worden bevrucht. Heeft de vrouw eicellen van goede kwaliteit, dan kunnen deze worden verwijderd om ze vervolgens te bevruchten door met een zeer fijne naald één zaadcel in elke eicel in te brengen. Deze techniek wordt ICSI, genoemd van de Engelse afkorting (Intra Cytoplasmic Sperm Injection). De eicel groeit na de bevruchting uit tot een proembryo en wordt in de baarmoeder teruggeplaatst om daar zijn ontwikkeling voort te zetten. Bestaat het vermoeden van afwijkingen in de zaadcellen, dan moeten we ze van nog dichterbij bekijken zodat we alleen de morfologisch gezonde zaadcellen kunnen selecteren. Dat is wat wij Intracytoplasmatisch morfologisch geselecteerde sperma-injectie of IMSI noemen. Evenals bij kunstmatige inseminatie, kan bij de in-vitrofertilisatie het sperma van de partner of van een anonieme donor worden gebruikt. Het is mogelijk dat een vrouw geen eicellen produceert of dat deze niet in een goede staat verkeren. In dat geval kan iemand anoniem haar eicel doneren die, zoals in bovenstaand geval, met een zaadcel van de partner of van een donor wordt geïnsemineerd en in de baarmoeder geplaatst om zich daar verder te ontwikkelen. Met deze techniek, lukt het 6 op de 10 vrouwen om hun kinderwens te vervullen.

In-vitrofertilisatie

Eigen eicellen en sperma van de partner

De IVF-behandeling met eigen eicellen en sperma van de partner is een laboratoriumtechniek waarbij de eigen, vooraf weggezogen eicellen met sperma van uw partner worden bevrucht.

 

In-vitrofertilisatie

Donoreicellen en sperma van de partner

De IVF-behandeling met donoreicellen en sperma van de partner is een laboratoriumtechniek waarbij eicellen van een donor met sperma van uw partner worden bevrucht.

 

In-vitrofertilisatie

Eigen eicellen en donorsperma

De IVF-behandeling met eigen eicellen en donorsperma is een laboratoriumtechniek waarbij de eigen, vooraf geoogste eicellen met sperma van een anonieme donor worden bevrucht.

 

In-vitrofertilisatie

Donoreicellen en donorsperma

De IVF-behandeling met donoreicellen en donorsperma is een laboratoriumtechniek waarbij donoreicellen worden bevrucht met donorsperma. Beide donoren zijn anoniem.

 

Laatste Actualisering: november 2018